Mark van Dijk Yachting & Outdoor is gevestigd te Hoogstraten, België en ingeschreven als onderneming in natuurlijk persoon bij het ondernemingsloket Xerius te Turnhout onder nummer 0830.824.992. Roepnaam: Mark van Dijk Yachting & Outdoor. Deze privacyverklaring vormt een verklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Mark van Dijk Yachting & Outdoor verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 1. 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

        1.1 Mark van Dijk Yachting & Outdoor verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 • een aankoop doet in onze winkel, waarbij facturatie van toepassing is.
 • een reservering van huur doet binnen onze organisatie.
 • u deelneemt aan een evenement waarbij schriftelijke inschrijving van toepassing is. (cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.).
 • contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

      1.2 Mark van Dijk Yachting & Outdoor verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 • voorletters en naam;
 • geboortedatum;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • leeftijd;
 • geslacht;
 • rekeningnummer(s);
 • Kopie legitimatiebewijs;

      1.3 Mark van Dijk Yachting & Outdoor kan deze gegevens gebruiken voor:

 • (wettelijke) administratieve handelingen als facturatie, reserveringsbevestigingen , inschrijvingen e/o garantie formulieren van leveranciers door koper aangekochte artikelen.
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • handhaving.
 1. 2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Mark van Dijk Yachting & Outdoor via telefoonnummer 0032- (0)47.77.88.66.3 of per e-mail: info@watersportbenelux.com voor:

 • (a) meer informatie over de wijze waarop Mark van Dijk Yachting & Outdoor persoonsgegevens verwerkt;
 • (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • (c) inzage in de persoonsgegevens die Mark van Dijk Yachting & Outdoor met betrekking tot u verwerkt;
 • (d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Mark van Dijk Yachting & Outdoor.


    3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 1. 3.1 Mark van Dijk Yachting & Outdoor zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

              3.2 Mark van Dijk Yachting & Outdoor treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

 1. 4. DERDEN
 1. Mark van Dijk Yachting & Outdoor verstrekt uw gegevens niet aan andere derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Mark van Dijk Yachting & Outdoor daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 1. 5. WIJZIGINGEN

               Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Hoogstraten, Mei 2018