INFORMATIE - DISCLAIMER

Van Dijk Outdoor & Recreatie BV besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de inhoud van de website. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het het zijn dat de gegeven informatie op de website onjuist/ verouderd is. Derhalve kunnen er geen rechten ontleend worden aan de gegevens op de website. Van Dijk Outdoor & Recreatie BV is in geen geval aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de website van www.autodakkoffer.be. Links op www.autodakkoffer.be /nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door derden. Van Dijk Outdoor & Recreatie BV biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door Van Dijk Outdoor & Recreatie BV worden onderhouden en/of de informatie op websites die naar www.autodakkoffer.be verwijzen. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Belgische wet.

PRIVACY

De door uw verkregen persoonlijke gegevens zullen zorgvuldig en vertrouweijk behandeld worden en alleen gebruikt worden bij relevante informatie.